Xem nhiều nhất

 
Công thức tính tồn kho khả dụng.

Số lượng khả dụng = Tồn kho hiện tại – Phiếu xuất (chưa duyệt) + Phiếu nhập (chưa duyệt) + - Phiếu xuất/ nhập kho (phiếu chuyển kho)

Kho

561 lượt xem

26/04/2019

Giải thích ý nghĩa của tồn kho thực tế và tồn kho khả dụng

Ở phần TỒN KHO sẽ có 2 tab Tồn kho thực tế và khả dụng- THỰC TẾ: là số lượng hàng tồn kho thực tế- KHẢ DỤNG: là số lượng hàng hóa trong kho bao gồm ...

Kho

1072 lượt xem

16/10/2018