Giải thích ý nghĩa của tồn kho thực tế và tồn kho khả dụng

Kho

976 lượt xem

16/10/2018

Ở phần TỒN KHO sẽ có 2 tab Tồn kho thực tế và khả dụng


- THỰC TẾ: là số lượng hàng tồn kho thực tế

- KHẢ DỤNG: là số lượng hàng hóa trong kho bao gồm cả số lượng hàng hóa ở các phiếu xuất - nhập kho mới tạo và chưa được duyệt

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan