Hướng dẫn nhập kho thông qua Kiểm kho

Kho

937 lượt xem

2019-12-30 14:03:56

Để có thể nhập kho hàng loạt nhiều sản phẩm trên hệ thống bằng cách kiểm kho, anh/chị có thể thao tác như sau:

- Vào Kiểm kho -> Thêm mới


- Điền các thông tin về Kho, các sản phẩm nhập kho và số lượng hàng tốt -> Cập nhật


- Duyệt phiếu Kiểm kho


- Chọn : Yêu cầu Nhập kho tương ứng


- Điền đơn giá nhập của từng sản phẩm -> Duyệt phiếu Nhập kho để kết thúc quy trình Nhập


LƯU Ý:

- Anh/chị cần điền đơn giá sản phẩm ở phiếu Nhập kho để cuối tháng hệ thống tự động tính đúng Lợi nhuận khi sản phẩm đó được bán ra

- Nếu phiếu kiểm kho đã duyệt thì sẽ không sửa được. Nếu cần thay đổi phiếu Kiểm kho anh/chị phải Hủy phiếu Kiểm kho và thêm mới phiếu khác

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có một trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

 
Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)