Xem nhiều nhất

 
Tại sao doanh thu đơn hàng lại thấp hơn doanh thu sản phẩm

Ở KPI phòng ban, khi anh/chị  xem doanh số của đơn hàng bán và doanh số của sản phẩm bán trong kỳ bị chênh lệch không bằng nhau:- Doanh thu ở đơn hàng bán ...

KPI

362 lượt xem

05/01/2019

Tại sao doanh số đơn hàng ở phần thông kê KPI phòng ban khác so với doanh số tìm kiếm ở đơn hàng

- Ở phần thống kê doanh số theo KPI PHÒNG BANDoạnh số đơn hàng bán sẽ thể hiện cả doanh số của các phòng ban con trực thuộc phòng cha Ví dụ: doanh số ...

KPI

334 lượt xem

27/12/2018

KPI phòng ban

Chào anh chịKhi thiết lập chỉ tiêu KPI, ngoài chức năng giao KPI cho nhân viên, hệ thống còn hỗ trợ anh chị giao chỉ tiêu cho phòng ban.- Sau khi thiết lập KPI tại ...

KPI

405 lượt xem

08/11/2018

Mình thiết lập chỉ tiêu KPI cho phòng ban sao không thấy hiển thị như KPi nhân viên

KPI phòng ban hiện tại chưa hiển thị ở phần thông kê như KPI nhân viênĐể kiểm tra và theo dõi mình vào trực tiếp phần giao chỉ tiêu để theo dõi và điều ...

KPI

413 lượt xem

07/07/2018

Tại sao ở phần KPI phòng ban biểu đồ doanh thu nhân viên không hiển thị đủ tất cả các nhân viên ở phòng ban đó và doanh số hiển thị không giống bên dưới?

KPI phòng ban:Biểu đồ so sánh doanh số nhân viên sẽ hiển thị các nhân viên nào có đơn hàng trên hệ thống.Số liệu ở biểu đồ số liệu sẽ được làm tròn ...

KPI

359 lượt xem

23/01/2018