Tại sao tạo mẫu tin nhắn sms bị giới hạn 160 ký tự

Marketing - SMS Brandname

383 lượt xem

26/09/2019

Khi anh/chị tạo mẫu tin nhắn (SMS) hệ thống hiện đang giới hạn số ký tự ở nội dung sms mẫu là 160 ký tự


Tuy nhiên, nếu trường hợp anh/chị muốn tạo mẫu có số lượng ký tự nhiều hơn, anh/chị có thể lưu trước lại mẫu đang tạo, sau đó ấn SỬA lại mẫu để bổ sung thêm nội dung mong muốnCHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan