Thêm mới sms báo lỗi quá giới hạn cho phép

Marketing - SMS Brandname

352 lượt xem

26/08/2019

Khi anh/chị thao tác thêm mới sms hệ thống có thông báo SỐ LƯỢNG TIN NHẮN SMS VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN CHO PHÉP


Nhưng khi kiểm tra giới hạn sms trên hệ thống thì vẫn còn rất nhiều


Anh/chị kiểm tra lại phần phân quyền trên hệ thống, có thể anh/chị đang không có quyền thêm mới sms nên hệ thống hiển thị thông báo như trên.


Anh/chị có thể báo tài khoản admin bổ sung thêm quyền thêm sms cho tài khoản của mình.

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan