Cách thêm mới mẫu sms

Marketing - SMS Brandname

892 lượt xem

2020-03-28 09:53:17

Cách thêm mới mẫu sms

B1: Chọn sms marketing và thêm mới


B2: Ấn chọn mẫu => Thêm mẫu


B3: Soạn nội dung sms, cập nhật tên mẫu sms và nhấn thêm mới


Sau khi đã tạo mẫu sms, anh/chị chỉ cần vào sms, nhấn thêm mới và chọn mẫu sms đã có và nhấn gửi

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

0/5 (0 lượt)