Cách thêm mới mẫu sms

Marketing - SMS Brandname

278 lượt xem

28/03/2020

Cách thêm mới mẫu sms

B1: Chọn sms marketing và thêm mới


B2: Ấn chọn mẫu => Thêm mẫu


B3: Soạn nội dung sms, cập nhật tên mẫu sms và nhấn thêm mới


Sau khi đã tạo mẫu sms, anh/chị chỉ cần vào sms, nhấn thêm mới và chọn mẫu sms đã có và nhấn gửi

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan