Nếu đổi thông tin khách hàng thì thông tin khách ở đơn hàng, hợp đồng có đổi không? - Getfly 4.0

Khách hàng

272 lượt xem

2022-09-21 02:40:44

 

Chào anh/chị

Hiện tại trên hệ thống Getfly, các đơn hàng, báo giá, hợp đồng sẽ ghi nhận thông tin theo thông tin khách hàng tại thời điểm giao dịch ( thời điểm lên đơn hàng, hợp đồng, báo giá). Nguyên nhân là để không bị ảnh hưởng đến các thông tin khách hàng, các thống kê trước thời điểm đổi thông tin khách hàng

Khi tìm kiếm đơn hàng, hợp đồng , báo giá,... của khách hàng, anh/chị có thể tìm kiểm theo tên khách hàng, thông tin khách hàng tại thời điểm hiện tại, và các đơn hàng của khách hiện hiện lên và thông tin khách sẽ ghi theo thời điểm lên đơn.

 

Lưu ý:

- Nếu anh/ chị muốn cập nhập đơn hàng theo thông tin mới của khách hàng thì có thể thao tác: Vào chi tiết đơn hàng => Nhấn Chỉnh sửa => Nhấn cập nhập => Đơn hàng sẽ cập nhập theo thông tin mới của khách hàng 

- Nếu anh/chị muốn cập nhập Hợp đồng theo thông tin mới của khách hàng thì có thể thao tác: Vào chi tiết hợp đồng => Nhấn chỉnh sửa => Cập nhập những thông tin theo thông tin mới hoặc bỏ chọn khách hàng rồi thêm lại khách hàng => Nhấn cập nhập => Hợp đồng sẽ cập nhập theo thông tin mới của khách hàng

Chúc anh chị thao tác thành công!

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Kiều Chinh

0/5 (0 lượt)