THAO TÁC HÀNG LOẠT CÔNG VIỆC

Quản lý dự án - Công việc

605 lượt xem

2021-10-06 15:57:01

1. Tích chọn nhiều công việc để thao tác: 


- Danh sách công việc ở dự án cho phép thao tác nhanh:


- Giới hạn số công việc thao tác 1 lần là 30 công việc


- Các hành động thao tác nhanh sẽ check quyền tương tự như vào chi tiết của công việc


* Hoàn thành công việc:


+ Tài khoản thao tác có quyền hoàn thành => Chỉ thực hiện hoàn thành công việc đó (có chạy automation)


+ Tài khoản thao tác chỉ có quyền thông báo hoàn thành công việc => Chỉ thực hiện thông báo hoàn thành công việc


* Hủy công việc sẽ thực hiện hủy công việc như trong chi tiết công việc (có chạy automation)


* Xóa công việc tương tự như xóa ở chi tiết công việc


* Thêm người liên quan tương tự chi tiết công việc xem được công việc là thêm được người liên quan


* Chuyển người nhận việc tương tự như ở chi tiết công việc


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Tags
    Không có tag liên quan
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

5/5 (1 lượt)