Tôi đã tạo công việc cho vào dự án A thì tôi có thay đổi cho vào dự án khác được không?

Quản lý dự án - Công việc

143 lượt xem

28/03/2020

Chào anh/chị Thân mến!

Tôi đã tạo công việc cho vào dự án A thì tôi có thây đổi cho vào dự án khác được không?

Trả lời:

Khi bạn tạo công việc A xong rồi, và bạn chỉnh sửa công việc đó và thay đổi dự án khác thì không thay đổi được.

Lúc này bạn hủy công việc đi và tạo lại công việc và chọn đúng dự án mà bạn muốn.

Chúc bạn Thành Công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan