THÊM THANG BẢNG LƯƠNG

HRM

844 lượt xem

2018-11-28 09:05:50

THANG BẢNG LƯƠNG

Thang lương là hệ thống các nhóm lương/ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động tùy theo năng lực, mức độ phức tạp của công việc. Tổ chức – DN sẽ trả lương cho người lao động dựa trên thang bảng lương đã xây dựng.

Thang bảng lương là một công cụ cực kì hữu hiệu để hỗ trợ các nhà quản lý DN điều tiết chi phí trả lương cho nhân viên.

THAO TÁC

Để vào thang bảng lương : vào HRM à THANG BẢNG LƯƠNG

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/HD5.png

Dưới đây là giao diện của thang bảng lương.

Bảng lương được xây dựng dựa trên 2 phần: Ngạch lương và bậc lương.

Ngạch lương thể hiện trình độ, vị trí làm việc khác nhau. Theo cấp bậc, có thể thiết lập ngạch nhân viên và quản lý. Hoặc thiết lập theo từng phòng ban.

Trong mỗi ngạch lương, sẽ thiết lập các Bậc lương khác nhau. Cùng 1 vị trí làm việc, có thể có nhiều bậc lương khác nhau. Dựa theo năng lực của mỗi nhân viên mà họ được xếp vào các bậc lương phù hợp với trình độ, kĩ năng, kinh nghiệm của mình


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/HD6.png

Ngạch lương thể hiện trình độ, vị trí làm việc khác nhau. Trong một ngạch có một mức lương chuẩn và một số bậc lương thâm niên. Vì vậy việc nâng bậc lương trong ngạch chủ yếu căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc được giao và thâm niên giữ bậc, nhưng khi chuyển từ ngạch thấp lên ngạch cao hơn thì phải thi nâng ngạch. 

THÊM BẢNG LƯƠNG

Bước 1: Nhập mức lương cơ bản

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/HD7.png

Bước 2: Click THÊM MỘT DÒNG à để thêm thang lương

Ở phần này anh chị chỉ cần nhập chỉ số vào các bậc hệ thống sẽ tính ra lương các bậc dựa trên mức lương cơ bản và chỉ số.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/hd8.png

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)