Thêm hợp đồng - Nhân sự - HRM

HRM

695 lượt xem

2018-11-28 08:46:08

                                                                       HỢP ĐỒNG

Bước 1: Vào cài đặt à Hợp đồng.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ffff.png


Bước 2: Màn hình thêm hợp đồng.

Trong màn hình nhân sự anh chị có thể lọc các loại hợp đồng như:

-          Sắp hết hạn.

-          Hết hạn.

-          HĐ thử việc.

-          HĐ chính thức.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/hd1.png

THAO TÁC THÊM HỢP ĐỒNG

Bước 1: Kích vào thêm mới màn hình thêm hợp đồng sẽ hiển thị ra như sau:

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/hd2.png


Ở phần thêm mới hợp đồng này anh chị cập nhật các thuộc tính bắt buộc (*).

Lưu ý:

- Anh chị chú ý thiết lập chính xác PHÒNG BAN và VỊ TRÍ vì 2 thuộc tính này ảnh hướng đến quyền hạn của nhân sự.

- Tạo thang bảng lương trước để chọn bậc lương cho hợp đồng.

 https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/hd3.png


à Sau khi thiết lập tất cả các thông tin à Cập nhật để thêm nhân sự vào hệ thống.

*Upload nhân sự  : ở phần này hệ thống hỗ trợ upload danh sách nhân sự theo file mẫu của Getfly.

Để upload anh chị click THÊM TỪ FILE à  Tải xuống mẫu upload nhân sự.

Mở file vừa tải xuống sau đó nhập thông tin vào các cột tương ứng

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/hd4.png


Lưu ý: Trong file nhân sự cũ của anh chị có những trường nào tương ứng giống với file mẫu bên Getfly thì copy sang, những trường nào k có để trống, những thông tin có biểu tượng (*) là bắt buộc.

Sau khi điền đầy đủ thông tin anh chị CHỌN FILE và CẬP NHẬT để upload danh sách nhân viên

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)