Cách ứng lương cho nhân viên trên Getfly CRM 3.0

Cách ứng lương cho nhân viên trên Getfly CRM 3.0

67 lượt xem
30/11/2019
Cách nhập mức đóng bảo hiểm cho nhân viên trong Module HRM giao diện Getfly CRM 3.0

Cách nhập mức đóng bảo hiểm cho nhân viên trong Module HRM giao diện Getfly CRM 3.0

66 lượt xem
30/11/2019
Cài đặt thời gian làm việc ở Module chấm công trên Getfly CRM3.0

Cài đặt thời gian làm việc ở Module chấm công trên Getfly CRM3.0

64 lượt xem
24/10/2019
Cách khắc phục lỗi chấm công báo sai vị trí trên Getfly CRM 3.0

Cách khắc phục lỗi chấm công báo sai vị trí trên Getfly CRM 3.0

70 lượt xem
24/10/2019
Cách xem bảng lương khi hệ thống dùng Module HRM trên Getfly 3.0

Cách xem bảng lương khi hệ thống dùng Module HRM trên Getfly 3.0

52 lượt xem
30/09/2019
Tôi cần chỉnh sửa bảng chấm công của nhân viên nhưng hệ thống báo lỗi trên Getfly 3.0

Tôi cần chỉnh sửa bảng chấm công của nhân viên nhưng hệ thống báo lỗi

58 lượt xem
13/04/2019
Thay đổi các trường thông tin trong thông tin cá nhân ở đâu 3.0?

Thay đổi các trường thông tin trong thông tin cá nhân ở đâu 3.0?

44 lượt xem
16/01/2019
Tôi muốn chỉnh sửa các thông tin trong hợp đồng mua bán thì làm thế nào 3.0?

Tôi muốn chỉnh sửa các thông tin trong hợp đồng mua bán thì làm thế nào 3.0?

50 lượt xem
16/01/2019
Thêm hợp đồng - Nhân sự - HRM

Thêm hợp đồng - Nhân sự - HRM

621 lượt xem
28/11/2018

Xem nhiều nhất