Chấm công hay báo sai vị trí ?

HRM

210 lượt xem

24/10/2019

Chào các bạn thân mếm!

Mặc dù các bạn đã setup chấm công xong rồi nhưng hôm sau vào chấm công lại báo sai vị trí thì có các cách giải quyết sau:

Cách 1: Do khi setup chấm công HRM lấy vị trí nhỏ quá,có thể khu vực đó GPS lấy không chính xác,cần tăng bán kính lên để lấy được vị trí chính xác hơn!


Cách 2:Trình duyệt không lấy được vị trí,cái này cũng khá phổ biến,cách kiểm tra:

-Các bạn vào "google map" ấy vào vị trí của tôi xem có đúng vị trí mình đang ở không, nếu không lấy được có nghĩa trình duyệt không cho phếp lấy vị trí phải vào xem quyền,các bạn vào link và làm theo hướng dẫn:https://support.google.com/chrome/answer/142065?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Chúc các bạn thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan