Cách ứng lương cho nhân viên trên Getfly CRM 3.0

Getfly 3.0

82 lượt xem

2019-11-30 10:45:39

 

Để thao tác ứng lương cho nhân viên  anh/ chị thao tác theo quy trình sau: 

1. Vào Module HRM chọn mục "  Tạm ứng lương"

2. Điền các thông tin cần thiết

- Ngày tạm ứng: ngày này sẽ căn cứ để trừ vào lương  khi tính lương hàng tháng cho nhân viên

- Số tiền tạm ứng

- Đơn vị công tác: chọn phòng ban của nhân viên

- Người tạm ứng: chọn tên nhân viên

- Sau đấy nhấn"  Hoàn thành"

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)