Tiền Lương HRM

HRM

788 lượt xem

2018-11-28 09:40:44

TIỀN LƯƠNG

Ở phần này tiền lương được tính dựa theo số liệu các phần:

-       Tiền lương cơ bản từ phần nhập của hợp đồng.

-       Công thực tế ( dựa trên công thực tế mà nhà lao động chấm).

-       Các phụ cấp, thuế từ thông tin hợp đồng.

-       Các khoản thưởng ( nhà lao động tự nhập ).

THAO TÁC

 

Để vào thang bảng lương : vào HRM à TIỀN LƯƠNG.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ti%E1%BB%81n_l%C6%B0%C6%A1ng_1.png

Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các bảng lương theo phòng ban và theo tháng/năm.

THÊM BẢNG LƯƠNG

Bước 1: Click thêm bảng lương


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ti%E1%BB%81n_l%C6%B0%C6%A1ng_3.png


-       Nhập tên bảng lương

-       Tháng

-       Năm

-       Phòng bang tương ứng

Bước 2: Click CẬP NHẬT để thêm bảng lương

Bước 3: Click vào tên bảng lương để hiện thị ra chi biết bảng lương của từng phòng.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ti%E1%BB%81n_l%C6%B0%C6%A1ng_4.png


Ghi chú:

-       Anh chị có thể hiển thị nhiều kết quả hơn

-       Chọn vị trí phòng ban

-       Và tải xuống bảng lương theo 2 dạng : PDF và Excel.

CHÚ Ý: NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ XEM LƯƠNG CỦA MÌNH THEO CÁCH SAU:

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ti%E1%BB%81n_l%C6%B0%C6%A1ng_5.png

Hệ thống sẽ thống kê tiền lương của nhân viên theo từng tháng khác nhau.

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)