Làm thế nào để nhắc khách hàng chưa thanh toán sau 10 ngày?

FAQ automation

60 lượt xem

2024-04-01 05:00:44

 

 

Chào bạn, trong việc thanh toán đơn hàng trên hệ thống Getfly sẽ có 2 trường hợp: Thanh toán hết, thanh toán 1 phần. Để có thể nhắc khách hàng thanh toán những đơn hàng chưa được thanh toán hết theo 1 kịch bản tự động thì mình sẽ cài đặt automation như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn giải quyết vấn đề trên. Mời bạn tham khảo!

Trước tiên mình cần phân loại những khách hàng có đơn hàng đã thanh toán hết vào 1 một mối quan hệ. Sau đó loại trừ những khách hàng đã được phân loại thanh toán hết để có thể cài đặt kịch bản nhắc thanh toán 

  1. Thanh toán đơn hàng với điều kiện: loại đơn hàng bán, số tiền chưa thánh toán là 0 
  • Thì cập nhật mối quan hệ (Ví dụ: Giao hàng)

    2. Tạo đơn hàng với điều kiện loại đơn hàng bán

    Đợi 10 ngày (hoặc số ngày nào đó theo kịch bản riêng của bạn) => Phân loại đơn hàng: Nếu đơn hàng của khách hàng không nằm trong mối hệ giao hàng (tức là chưa thanh toán hết để được vào mối quan hệ giao hàng) thì gửi ZNS/SMS/Email nhắc thanh toán

    3. Đối với trường hợp sau này Khách hàng đó mua lại thì cài thêm điều kiện lần mua hàng gần nhất cách đây nhiều hơn 10 ngày thì đổi mối quan hệ khác giao hàng để không bị trùng với lệnh chờ của đơn chưa thanh toán hết tạo trước đó

    Đây chỉ là 1 ví dụ mang giải pháp cho trường hợp nhắc KH thanh toán tiền còn lại. Có thể chưa đẩy đủ các yếu tố mà bạn cần trong trường hợp của bạn. Bạn tham khảo thêm. Chúc bạn thao tác thành công!

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Đinh Thị Ngân Hà

0/5 (0 lượt)