[Getfly 4.0] Hướng dẫn tự động cập nhật người phụ trách cho nguồn đơn hàng từ website cho nhiều nhân sự

FAQ automation

87 lượt xem

2023-12-01 11:01:58

 

 

1. Mục đích

-Chào anh/chị,  Automation này có thể áp dụng đối với các đơn vị có nhu cầu:

+  Thống kê/ phân loại đơn hàng trên hệ thống theo từng nguồn khác nhau để đo lường hiệu quả của từng kênh bán hàng.

+ Phân chia tự động cho nhân viên phụ trách lại các khách hàng liên quan theo từng nguồn để chuyên môn hóa các kênh chăm sóc khác hàng 

- Doanh nghiệp phù hợp áp dụng:

+ Các doanh nghiệp thương mại bán hàng trên nhiều nền tảng 

+  Các doanh nghiệp sử dụng nhiều đội nhóm Marketing

2. Hướng dẫn thao tác

- Mô tả automation: khi tạo mới đơn hàng với các nguồn đơn hàng khác nhau chỉ định chia tự động người phụ trách khách hàng tương ứng với nguồn đơn hàng đó.

Bước 1: Anh/chị chọn hành động tạo mới đơn hàng, nối ra của hành động này với thêm điều kiện phân nhóm đơn hàng và nối điều kiện phân nhóm đơn hàng với cập nhật người phụ trách khách hàng.

- Tùy vào mong muốn anh/chị muốn phân bao nhiêu nguồn đơn hàng tự động cho nhân viên thì anh/chị tạo bấy nhiêu nhánh phân nhóm đơn hàng.

Ví dụ : Anh/chị muốn khi tạo mới đơn hàng trên Getfly có nguồn từ website: https://www.getfly.vn/dang-ky-dung-thu-phan-mem.htmlhttps://www.facebook.com/getfly , Anh/chị tạo hai nhánh tương ứng phân nhóm đơn hàng thì cập nhật người phụ trách khách hàng:

 

Bước 2: Thiết kế điều kiện trong automation:

- Tạo mới đơn hàng: Anh/chị lựa chọn điều kiện ban đầu theo nhu cầu của anh/chị . Ví dụ chỉ cần tạo mới đơn hàng bán có các nguồn trên thì sẽ phân chia người phụ trách:

- Phân nhóm đơn hàng: chọn nguồn đơn hàng trong số hai nguồn từ website https://www.getfly.vn/dang-ky-dung-thu-phan-mem.htmlhttps://www.facebook.com/getfly.

 

- Cập nhật người phụ trách khách hàng: Anh/chị chọn người phụ trách tương ứng với nguồn đơn hàng mà anh/chị muốn nhân viên này mặc định phụ trách với nguồn đơn hàng này.

Bước 3: Anh/chị đặt tên automation và kích hoạt automation.

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Khánh Linh

0/5 (0 lượt)