Hướng dẫn tạo Automation sinh nhật khách hàng, người liên hệ hoặc sinh nhật nhân viên

FAQ automation

121 lượt xem

2023-10-27 05:23:02

 

 

 

1) Mục đích

- Tạo ra các kịch bản chăm sóc khách hàng tự động đối với các sự kiện quan trọng của khách hàng, người liên hệ ( ví dụ như sự kiện sinh nhật khách hàng - sinh nhật người liên hệ, sinh nhật nhân viên)

- Tối ưu thời gian, tăng hiệu quả làm việc khi tạo các chương trình chăm sóc đối với khách hàng của doanh nghiệp.

2) Hướng dẫn thao tác

Trường hợp 1:  Tạo kịch bản automation gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật đúng ngày sinh nhật của khách hàng - người liên hệ hoặc nhân viên.

   Bước 1: Anh/chị chọn biểu tượng hình tròn -> Marketing Automation => thêm mới => bắt đầu ngay

     Bước 2: Anh/chị lựa chọn khối hành động là Sinh nhật Khách hàng hoặc sinh nhật người liên hệ , sinh nhật nhân viên.
Chọn khối hệ quả là gửi Sms hoặc Email -> kéo thả ra màn hình, điều kiện và hành động được nối lại với nhau: (lưu ý: nên chọn thên điều kiện chờ và chọn mốc thời gian phù hợp để gửi mail/sms chúc mừng sinh nhật, nếu không chọn mốc thời gian thì hệ thống sẽ hiểu khi bắt đầu đến ngày sinh nhật sẽ gửi ngay khi bắt đầu ngày mới) .

- Thiết kế sinh nhật người liên hệ hay sinh nhật nhân viên tương tự như vậy.


     Bước 3:  Anh/chị click vào phần hành động Sinh nhật khách hàng/liên hệ/nhân viên để thiết lập thông tin ( nên tích chọn cả tuần để khi đến sn bất cứ kh nào đều sẽ gửi sms hoặc email)

    Bước 4: Click phần hệ quả gửi Sms hay email để nhập nội dung Sms/ email, thông tin người gửi 
    Sau đó click cập nhật -> đặt tên Automation -> kích hoạt Automation.

Trường hợp 2: Trước ngày sinh nhật khách hàng hoặc sinh nhật người liên hệ muốn tạo công việc hoặc gửi thông báo bằng sms, email nhắc nhở đến nhân viên có kế hoạch chăm sóc những khách hàng này.

    Bước 1: Anh/chị cũng chọn khối hành động là sinh nhật khách hàng hoặc sinh nhật người liên hệ. Nối khối hành động này với khối điều kiện chờ và Hệ quả là khối gửi email, sms hoặc thêm mới công việc nhắc nhở nhân viên.

- Anh/chị thiết kế sinh nhật người liên hệ cũng tương tự như vậy:

   Bước 2:  Anh/chị click vào phần hành động Sinh nhật khách hàng/liên hệ để thiết lập thông tin ( nên tích chọn cả tuần để khi đến sn bất cứ kh nào đều sẽ gửi sms hoặc email)

      Bước 3: Thiểt lập điều kiện trong khối thời gian chờ

- Đối với khối thời gian “chờ” phát sinh ra công việc trước lịch sinh nhật khách hàng – Người liên hệ , ví dụ :  anh/chị muốn tạo công việc nhắc nhân viên trước 5 ngày anh/chị điền thời gian chờ : - 5 ngày.

    Bước 4: Thiết lập hệ quả điền các đầy đủ các thông tin điều kiện liên quan 

Click phần hệ quả gửi Sms hay email hoặc thêm mới công việc để nhập nội dung Sms/ email, thông tin người gửi , người nhận việc. 

- Sau đó click cập nhật -> đặt tên Automation  -> kích hoạt Automation .

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Khánh Linh

0/5 (0 lượt)