Giải thích các mục cài đặt trong cài đặt C3S

Hướng dẫn sử dụng

86 lượt xem

2023-04-21 02:25:35

 

Trong phần cài đặt C3S sẽ có 4 phần cài đặt: Cấu hình domain, Hướng dẫn sử dung, Mô tả cho người giới thiệu, Chọn trang mặc định

1. Cấu hình domain: mục này người dùng sẽ add các domain đã trỏ vào hệ thống Getfly nhằm mục đích khi tạo ladingpage có thể chọn domain( đường link) tương ứng cho các landingpage. Nếu không cài đặt phần này đường link landingpage sẽ mặc định lấy theo link hệ thống Getfly

2. Hướng dẫn sử dụng: nội dung này sẽ hiện thị ở màn hình đăng nhập C3S ( ngay dưới nút Đăng nhập)

3. Mô tả giới thiêu: khi bấm giới thiệu khách hàng trên C3S thì sẽ xuất hiện đoạn mô tả này ở Form điền thông tin

4. Chọn trang mặc định

Mục này sẽ cài đặt Bật/Tắt  sử dụng Ticket làm trang mặc định

- Bật ( màu xanh): khi vào trang C3S sẽ mặc định vào mục Ticket

- Tắt ( màu xám): khi vào trang C3S sẽ mặc định vào mục Trang chủ

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)