Tại sao tôi vào hợp đồng bán lại hay bị mất các điều khoản bên dưới 4.0

Hợp đồng

264 lượt xem

2019-02-28 11:08:36

Khi lên hợp đồng tôi hay bị mất các điều khoản hợp đồng bên dưới, lý do là vì sao:

Trả lời: Hiện tại phần điều khoản hợp đồng trên Getfly là dành cho các hợp đồng sử dụng nhiều lân, chọn hợp đồng dùng 1 lần sẽ không có các mục này. Nếu yêu cầu phải thêm thì nên cập nhật và sửa lại.

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

0/5 (0 lượt)