Ai có quyền xem hợp đồng trên Getfly CRM 4.0?

Hợp đồng

143 lượt xem

2023-06-16 09:43:35

 

 

 

Chào anh/chị, những đối tượng sau sẽ được xem hợp đồng trên Getfly CRM 4.0

  1. Người có quyền Truy cập và Thêm ở Hợp đồng sẽ xem được Hợp đồng do mình tạo ra:
  2. Cấp trên có thể xem hợp đồng của cấp dưới
  3. Theo sơ đồ phòng ban, người có quyền cao nhất ở phòng ban cha mặc định sẽ xem được Hợp đồng của các nhân viên ở phòng ban con
  4. Người có quyền xem tất cả hợp đồng
    Chúc anh/chị có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)