Quy trình duyệt hợp đồng trên hệ thống Getfly 4.0

Hợp đồng

255 lượt xem

2022-05-13 09:28:06

 

 

 

 

Chào anh/chị, để có thể sử dụng được quy trình duyệt hợp đồng trên hệ thống Getfly, anh/chị có thể thao tác như sau:

1, Quy trình Duyệt Hợp đồng:

Anh/chị Admin vào phần Cài đặt --> Cấu hình hệ thống --> Thiết lập quy trình --> Quy trình Hợp đồng --> Thêm các bước duyệt Hợp đồng mà anh/ chị muốn.

P/s: Nếu bước duyệt nào cần tải file lên hoặc cần người duyệt note thêm thông tin, anh/chị có thể nhấn vào phần “ Thêm thông tin” ở phần Thông tin bổ sung.

2, Phân quyền duyệt Hợp đồng cho nhân viên:

Dù đã thêm nhân viên vào quy trình duyệt hợp đồng nhưng nếu như không có quyền duyệt hợp đồng thì vẫn không thể duyệt Hợp đồng được. Để có được quyền duyệt hợp đồng, anh/chị thao tác: vào Phân quyền --> chọn Nhóm quyền mà anh/chị muốn nhân viên trong nhóm đó duyệt được  Hợp đồng --> Tích quyền Duyệt Hợp đồng 

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Kiều Chinh

0/5 (0 lượt)