Hướng dẫn tích hợp tổng đài Antbuddy vào hệ thống Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn tích hợp

79 lượt xem

2023-09-12 03:02:40

 

 

Để tích hợp tổng đài Antbuddy  vào hệ thống Getfly CRM, Anh/chị vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:

1. Lấy thông tin tích hợp

Anh/chị liên hệ phía tổng đài Antbuddy nhờ cung cấp các thông tin sau:

    1. API Key 

    2. API Secret 

    3. Extension domain 

    4. Địa chỉ websocket 

    5. Đường dẫn lấy lịch sử cuộc gọi 

2. Thao tác tích hợp trên Getfly

Sau khi có đầy đủ 5 thông tin trên Anh/chị vào hệ thống Getfly để tiến hành tích hợp

Anh/chị vào mục Cài đặt=> chọn Tích hợp=> Mục Nhà cung cấp dịch vụ chọn Antbuddy

- Màn hình tích hợp sẽ hiển thị, Anh/chị điền thông tin vào các trường tương ứng và nhấn Lưu cấu hình để lưu thông tin

- Sau khi tích hợp xong anh/chị tiến hành phân quyền và chia máy nhánh cho nhân viên theo hướng dẫn https://wiki.getfly.vn/portal/post/1684 

Trong quá trình thao tác tích hợp và sử dụng, cần hỗ trợ trực tiếp anh/chị vui lòng  liên hệ hotline - 02462627662 (nhánh 1), tạo ticket ( https://wiki.getfly.vn/portal/post/1702) để được hỗ trợ kiểm tra

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)