[GETFLY 4.0] Thiết lập chỉ tiêu KPI

KPI

481 lượt xem

2020-06-17 17:24:43

I.                  Thiết lập nhóm chỉ tiêu & chỉ tiêu:

1.           Thiết lập nhóm chỉ tiêu:


Note:

-         Có 1 nhóm chỉ tiêu mặc định của Getfly, nhóm này hệ thống tự sinh khi khởi tạo, chỉ có thể đổi tên, không thể xóa.

2.            Thiết lập chỉ tiêu KPI:


-         Khi khởi tạo sẽ có 29 chỉ tiêu mặc định thuộc nhóm mặc định tự sinh ở (1), các chỉ tiêu này là chỉ tiêu hệ thống tự tính kết quả thực tế khi được giao và không thể sửa/xóa.

-         Người dùng có thể tự định nghĩa thêm các chỉ tiêu khác.

Note:

-         Khi người dùng định nghĩa 1 chỉ tiêu mới, có thể chọn 1 trong 2 option: Tốt theo chiều hướng “Tăng”/”Giảm”.

-         Đối với option tốt theo chiều hướng tăng, KPI sẽ càng tăng nêu kết quả thực tế đạt được càng cao.

-         Đối với option tốt theo chiều hướng giảm, KPI sẽ đạt được tối đa khi kết quả thực tế chưa vượt quá chỉ tiêu, và sẽ giảm dần nếu kết quả thực tế càng cao (Vượt quá chỉ tiêu sẽ bắt đầu giảm).

II.                  Thiết lập KPI:


-         Thiết các chỉ tiêu và trọng số cho các chỉ tiêu-         Có một số chỉ tiêu mặc định liên quan đến sản phẩm, người dùng có thể chọn loại sản phẩm tương ứng với chỉ tiêu mà mình muốn, khi giao chỉ tiêu, các sản phẩm này sẽ mặc định được chọn sẵn.

III.                  Giao chỉ tiêu:

1.     Giao chỉ tiêu cho nhân viên-         Tên phiếu: Tên phiếu KPI.

-         KPI: Bảng KPI áp dụng (Được thiết lập ở bước II).

-         Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc: Khoảng thời gian phiếu có hiệu lực.

-         Phiếu lặp theo: Phiếu sẽ lặp lại theo option được chọn.  Có 4 option:

+ Không lặp lại.

+ Lặp lại hàng tháng.

+ Lặp lại hàng quý.

+ Lặp lại hàng năm.

-         KPI thực tế sẽ được tính theo option được chọn.

-         Danh sách nhân viên áp dụng: Chọn phòng ban để list ra danh sách nhân viên áp dụng phiếu KPI.

-         Khi chọn xong KPI và phòng ban, sẽ hiển thị ra bảng giao chỉ tiêu KPI.


-         Các chỉ tiêu tự động tính sẽ có thêm lựa chọn “Cộng KPI của nhân viên khác” – Ngoài KPI của bản thân, nhân viên đó sẽ được công thêm KPI của nhân viên được chọn, với điều kiện nhân viên được chọn có cùng chỉ tiêu và được giao chỉ tiêu trong cùng 1 khoảng thời gian.

2.     Giao chỉ tiêu cho phòng ban:Các bước tương tự như giao chỉ tiêu cho nhân viên.

IV.                  Xem chi tiết:-         Đối với các phiếu lặp lại hàng tháng sẽ có thêm phần chọn tháng và năm, các phiếu lặp lại hàng quý sẽ có thêm phần chọn quý và năm, các phiếu lặp lại hàng năm sẽ có thêm phần chọn năm, còn các phiếu không lặp lại sẽ không có phần chọn thời gian.


-         Khi click xem chi tiết sẽ xuất hiện modal hiển thị chi tiết các chỉ tiêu của nhân viên, gồm chỉ tiêu, thực tế, điểm thường…

-         Các chỉ tiêu sẽ được tự động tính lại 2 phút 1 lần.


-         Click vào thay đổi để điều chỉnh con số thực tế cho các chỉ tiêu tự định nghĩa.


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Tags
    Không có tag liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)