[GETFLY 4.0] Liên hệ lần cuối với khách hàng trên giao diện 4.0

KPI

174 lượt xem

2020-06-30 14:26:55

 

 

Liên hệ lần cuối là số ngày kể từ lần cuối có tương tác với khách hàng.

Hệ thống GetFly CRM tự động thay đổi ngày liên hệ lần cuối khi có các trường hợp sau xảy ra:

1. Sử dụng tính năng Thay đổi ngày liên hệ lần cuối trên Chi tiết khách hàng (xem ảnh phía dưới). Vào chi tiết khách hàng -> click ô liên hệ lần cuối -> nhập nội dung -> click vào Cập nhật và tạo trao đổi

2. Khách hàng ĐỌC EMAIL hoặc CLICK LINK trong email

3. Hệ thống GỬI TIN NHẮN cho Khách hàng

4. Khách hàng Nghe điện thoại

5. Tạo đơn hàng - Tạo Báo giá - Hợp đồng - Tạo phiếu Thu 

6. Hoàn thành công việc với khách hàng và loại công việc phải là " Lịch hẹn" ( Hẹn gặp, mã thuộc tính công việc là MEETING)

7. Thực hiện cuộc gọi với khách hàng

8. Check in - Check out - Hoàn thành - Không chăm sóc (Tương tác trong Lịch chăm sóc)

Chúc anh/chị thành công!

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

5/5 (2 lượt)