Thống kê các cuộc gọi của người phụ trách hàng với khách hàng liên quan

KPI

375 lượt xem

2020-03-28 14:48:11

Anh/chị muốn thống kê được trong tháng này, quý này hoặc 1 thời gian cụ thể nào đó nhân viên của mình đã gọi đi cho bao nhiêu khách hàng mình phụ trách và cụ thể là những khách hàng nào thì anh chị thao tác như sau: 

* Lưu ý: Chỉ hỗ trợ với những hệ thống đã kết nối call center thành công

- Phải được phân quyền Báo cáo telesale

B1: Chọn báo cáo telesale


B2: Lựa chọn điều kiện xem báo cáo telesale:

- Người phụ trách khách hàng: Chọn tên nhân viên muốn thống kê hoặc để tất cả sẽ hiển thị tất cả danh sách nhân viên có trên hệ thống.


- Người phụ trách cơ hội : Chọn tên chiến dịch muốn thống kê.


B3: Nhập các thông tin vào trường tương ứng


(2): Nguồn khách hàng: nếu muốn thống kê theo nguồn khách hàng( nếu cần)

(3) ; Nhóm khách hàng: nếu muốn thống kê theo cả nhóm khách hàng (nếu cần)

(4) : Chọn thời gian muốn tìm, đây là thời gian tạo ra khách hàng ( thời gian tạo cơ hội nếu xem báo cáo theo phụ trách cơ hội). Nếu là thời gian khác, click thời gian khác nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc

(5): Chọn thời gian muốn thống kê cuộc gọi. Nếu là thời gian khác, click thời gian khác nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc

B4: Đọc thống kê

- Nếu có quyền xem tất cả ở báo cáo Telesale thì ngoài xem báo cáo của mình, anh/chị có thể xem báo cáo của các nhân viên trên hệ thống.

- Khách hàng: là số khách hàng đang phụ trách

- Đã gọi: là khách hàng đã gọi, không tính khách hàng có nghe máy hay không ( báo gồm cả gọi khách nghe máy, khách không nghe máy)

- Gọi thành công: gọi đi cho khách và phát sinh hội thoại

- Chưa gọi : Số khách hàng chưa gọi đi

* Lưu ý: báo cáo telesale chỉ thống kê cuộc gọi đi, không thống kê cuộc gọi đến.

Cám ơn anh chị đã quan tâm!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

0/5 (0 lượt)