Hướng dẫn tích chọn trường dữ liệu Khách hàng muốn hiển thị

Đào tạo mindset

835 lượt xem

2020-02-27 09:18:03

Cách tích chọn trường dữ liệu Khách hàng muốn hiển thị:

1. Ra màn hình Khách hàng (F2) , Click vào biểu tượng hình cái Phễu


2.Danh sách các trường dữ liệu khách hàng sẽ hiện ra, anh/chị muốn hiển thị trường dữ liệu  nào thì tích vào ô vuông trước  trường tương ứng


3. Sau đấy nhấn Áp Dụng


Chúc anh/chị thao tác thành công!Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)