Cách thao tác sửa khách hàng trên hệ thống

Khách hàng

160 lượt xem

29/03/2020

Cách thao tác sửa  khách hàng trên hệ thống 

1. Để thao tác sửa khách hàng trên hệ thống, trước tiên anh/chị phải có quyền " Sửa" ở quyền " Khách hàng " trong bảng phân quyền


2. Sau khi có quyền , khi vào màn hình chi tiết của khách hàng anh/chị sẽ thấy thao tác sửa


Click vào thao tác sửa để  chỉnh sửa lại thông tin  khách hàng, sau đấy nhấn " Cập nhật" để lưu


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan