Xem nhiều nhất

 
Ai là người có quyền chỉnh sửa công việc, hoàn thành và đánh giá sao công việc

1) Hoàn thành công việc- Người giao việc- Cấp trên của người nhận việc ( trong cùng một phòng ban hoặc khác phòng ban thì cấp cao nhất)- Người có quyền xem ...

Quản lý dự án - Công việc

493 lượt xem

12/06/2018

Cách thao tác sửa khách hàng trên hệ thống

Cách thao tác sửa  khách hàng trên hệ thống 1. Để thao tác sửa khách hàng trên hệ thống, trước tiên anh/chị phải có quyền " Sửa" ở quyền " Khách ...

Khách hàng

161 lượt xem

29/03/2020

Cách sửa lại tên phòng ban

Để thay đổi được tên của phòng ban trước tiên anh chị phải có quyền " Sửa "  ở quyền " Quản lý phòng ban" trong mục phân quyềnSau khi tài  ...

Tôi có quyền xem tất cả khách hàng tạo sao không thay đổi được người phụ trách khách hàng

Tôi có quyền xem tất cả khách hàng tạo sao không thay đổi được người phụ trách khách hàngĐể thay đổi được người phụ trách khách hàng ( nếu không phải ...

Khách hàng

313 lượt xem

26/01/2019

Tại sao tôi là amdin có quyền mà không sửa được đơn hàng

Nếu bạn là tài khoản admin có quyền sửa đơn hàng nhưng vào chi tiết đơn hàng không thấy hiển thị ô thay đổi- Kiểm tra đơn hàng đã duyệt chưa- Nếu đơn ...

Bán hàng

347 lượt xem

09/08/2018

Tại sao landingpage tôi tạo ra lại không có quyền sửa? Vào phân quyền thì không có quyền sửa chỉ có xóa thôi?

Landingpage hiện không có quyền sửa riêng, quyền sửa và xóa sẽ chung với nhau

Marketing - Opt-In Form Landing Page

270 lượt xem

16/01/2018