Cách sửa lại tên phòng ban

Để thay đổi được tên của phòng ban trước tiên anh chị phải có quyền " Sửa "  ở quyền " Quản lý phòng ban" trong mục phân quyền


Sau khi tài  khoản đã cơ quyền anh/chị vui lòng thao tác  như sau:

.Click vào tên hiển thị của Anh/ chị ở góc phải màn hình chọn   " Quản lý phòng ban"  


Danh sách  phòng ban sẽ hiện ra, anh/chị click vào phòng ban muốn sửa


Màn hình thông tin phòng ban sẽ hiện ra, anh chị nhập lại thông tin muốn thay đổi  sau đấy nhấn " Cập nhật" để lưu
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan