Tôi có quyền xem tất cả khách hàng tạo sao không thay đổi được người phụ trách khách hàng

Khách hàng

331 lượt xem

26/01/2019

Tôi có quyền xem tất cả khách hàng tạo sao không thay đổi được người phụ trách khách hàngĐể thay đổi được người phụ trách khách hàng ( nếu không phải là người ohuj trách của khách hàng đó) anh/chị cần có quyền xem tất cả khách hàng và có quyền sửa khách hàng mới có thể thay đổi được.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan