Xem nhiều nhất

 
Tôi có quyền xem tất cả khách hàng tạo sao không thay đổi được người phụ trách khách hàng

Tôi có quyền xem tất cả khách hàng tạo sao không thay đổi được người phụ trách khách hàngĐể thay đổi được người phụ trách khách hàng ( nếu không phải ...

Khách hàng

313 lượt xem

26/01/2019

Người xem khách hàng thì có thể sửa được thông tin khách hàng không

Nếu bạn được thêm tay vào làm người xem của KH thì sẽ chỉ xem được thông tin của KH và comment trao đổi chứ không thể sửa hay xóa đượcNếu bạn có ...

Đào tạo mindset

353 lượt xem

07/07/2018

Tôi đã phân quyền cho kế toán sửa Kh nhưng kế toán không sửa Kh được

Quyền sửa KH chỉ cho phép sửa các Kh của mình phụ trách.Anh, chị cho kế toán thêm quyền xem tất cả Kh để kế toán sửa được thông tin Kh nhé