Tôi đã phân quyền cho kế toán sửa Kh nhưng kế toán không sửa Kh được

Quyền sửa KH chỉ cho phép sửa các Kh của mình phụ trách.

Anh, chị cho kế toán thêm quyền xem tất cả Kh để kế toán sửa được thông tin Kh nhé


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan