Tại sao tôi là amdin có quyền mà không sửa được đơn hàng

Bán hàng

369 lượt xem

09/08/2018

Nếu bạn là tài khoản admin có quyền sửa đơn hàng nhưng vào chi tiết đơn hàng không thấy hiển thị ô thay đổi
- Kiểm tra đơn hàng đã duyệt chưa

- Nếu đơn duyệt rồi mà không hiển thị ô thay đổi thì do hệ thống đang setup không cho thay đổi đơn hàng nếu đã duyệt đơn


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan