Xem nhiều nhất

 
Tại sao tôi là amdin có quyền mà không sửa được đơn hàng

Nếu bạn là tài khoản admin có quyền sửa đơn hàng nhưng vào chi tiết đơn hàng không thấy hiển thị ô thay đổi- Kiểm tra đơn hàng đã duyệt chưa- Nếu đơn ...

Bán hàng

347 lượt xem

09/08/2018

Tại sao tôi là admin full quyền mà không xem và sửa xóa được chiến dịch mà nhân viên tạo?

Hiện tại phần phân quyền Chiến dịch có quyền TRUY CẬP, THÊM, SỬA, XÓA Bạn sẽ xem được chiến dịch nào mình là ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

451 lượt xem

03/01/2018