Tại sao tôi là admin full quyền mà không xem và sửa xóa được chiến dịch mà nhân viên tạo?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

494 lượt xem

03/01/2018

Hiện tại phần phân quyền Chiến dịch có quyền TRUY CẬP, THÊM, SỬA, XÓA

Bạn sẽ xem được chiến dịch nào mình là người tham gia.

Và sẽ chỉ có quyền chỉnh sửa được chiến dịch nếu bạn là người quản lý chiến dịch đó

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan