Xem nhiều nhất

 
Tại sao tôi không sửa được chiến dịch do người khác phụ trách mà lại xóa được?

Nếu là người quản lý chiến dịch và có quyền sửa thì sẽ có quyền sửa và xóa đối với chiến dịch đóNếu có quyền xóa thì sẽ xóa được tất cả các ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

293 lượt xem

13/07/2018

Tại sao tôi là admin full quyền mà không xem và sửa xóa được chiến dịch mà nhân viên tạo?

Hiện tại phần phân quyền Chiến dịch có quyền TRUY CẬP, THÊM, SỬA, XÓA Bạn sẽ xem được chiến dịch nào mình là ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

451 lượt xem

03/01/2018