Xem nhiều nhất

 
Cách xem logs lịch sử chỉnh sửa thông tin khách hàng

Để xem logs lịch sử chỉnh sửa , thay đổi thông tin khách hàng, anh/chị có thể vào màn hình chi tiết khách hàng kiểm tra ở phần LOGSHệ thống sẽ lưu trữ lại ...

Khách hàng

468 lượt xem

31/05/2019

Cách chỉnh sửa các trường thông tin trong Optinform

Để chỉnh sửa các trường thông tin trong Optinform:- CHỈNH SỬA THỨ TỰ CÁC TRƯỜNG Ở OPTINFORMAnh/chị có thể vào phần Cài đặt => Định nghĩa dữ liệu => ...

Marketing - Opt-In Form Landing Page

284 lượt xem

21/06/2019

Cách thao tác sửa khách hàng trên hệ thống

Cách thao tác sửa  khách hàng trên hệ thống 1. Để thao tác sửa khách hàng trên hệ thống, trước tiên anh/chị phải có quyền " Sửa" ở quyền " Khách ...

Khách hàng

161 lượt xem

29/03/2020

Tôi muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân thì làm thế nào?

Tôi muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân thì làm thế nào?Trà lời: Bạn muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân bạn click vào biểu tượng bên trên góc tay phải màn hình ...

Tôi cần chỉnh sửa bảng chấm công của nhân viên nhưng hệ thống báo lỗi

Chào anh chịTrong module HRM có tính năng quản lý bảng chấm công của tất cả nhân viên trên hệ thống, trong phần này anh chị có thể chỉnh sửa thời gian chấm ...

HRM

403 lượt xem

13/04/2019

Tại sao tôi không chỉnh sửa được phiếu chỉ tiêu tổng hợp trong KPI

Chào anh chịTrong trường hợp anh chị không chỉnh sửa được phiếu chỉ tiêu tổng hợp trong phần Giao chỉ tiêu cho nhân viên, anh chị cần kiểm tra thời hạn ...

KPI

379 lượt xem

25/03/2019

Chỉnh sửa thông tin khách hàng bằng cách upload ghi đè dữ liệu

Khi anh/chị muốn chỉnh sửa thông tin khách hàng đã có trên GetFly, ngoài phương pháp tự chỉnh sửa từng khách hàng anh/chị có thể sử dụng tính năng upload khách ...

Khách hàng

546 lượt xem

27/11/2018