Chỉnh sửa thông tin khách hàng bằng cách upload ghi đè dữ liệu

Khách hàng

585 lượt xem

27/11/2018

Khi anh/chị muốn chỉnh sửa thông tin khách hàng đã có trên GetFly, ngoài phương pháp tự chỉnh sửa từng khách hàng anh/chị có thể sử dụng tính năng upload khách hàng ghi đè dữ liệu nếu trùng MÃ KHÁCH HÀNG.

- Mỗi khách hàng trên hệ thống đều có một mã khách hàng riêng biệt để phân biệt giữa các khách hàng với nhau.- Khi tải mẫu file upload khách hàng, trên file excel upload sẽ hiển thị trường thông tin MÃ KHÁCH HÀNGAnh/chị muốn chỉnh sửa thông tin gì của khách hàng thì có thể chỉnh sửa nhập trực tiếp vào file upload : như thay đổi lại địa chỉ, số điện thoại...

MỘT SỐ LƯU Ý KHI UPLOAD GHI ĐÈ DỮ LIỆU

1) Anh/Chị nhớ tích chọn GHI ĐÈ DỮ LIỆU NẾU TRÙNG MÃ khi upload file danh sách khách hàng2) Trường email/số điện thoại nếu anh/chị không chỉnh sửa có thể xóa hẳn trường đó trên file excel. 

Nếu trường hợp thay đổi một trong hai trường đó anh/chị lưu ý ở mục setup Định nghĩa dữ liệu hai trường email và số điện thoại phải ở định dạng cho phép nhập trùng dữ liệu3) Khi ghi đè dữ liệu hệ thống sẽ ghi đè theo file mới nhất mà anh/chị nhập dữ liệu, nếu trên file để trắng thì hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu trắng.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan