Cách chỉnh sửa các trường thông tin trong Optinform

Marketing - Opt-In Form Landing Page

304 lượt xem

21/06/2019

Để chỉnh sửa các trường thông tin trong Optinform:


- CHỈNH SỬA THỨ TỰ CÁC TRƯỜNG Ở OPTINFORM

Anh/chị có thể vào phần Cài đặt => Định nghĩa dữ liệu => Khách hàng: để thay đổi lại thứ tự các trường 

( Bằng cách kéo thả các trường tương ứng)
- CHỈNH SỬA TÊN CÁC TRƯỜNG Ở OPTINFORM

Anh/chị có thể vào phần Cài đặt => Định nghĩa dữ liệu => Khách hàng: để thay đổi lại tên các trường dữ liệu ( Optinform sẽ thay đổi tương ứng)
- THÊM CÁC TRƯỜNG Ở OPTINFORM

Anh/chị có thể vào phần Cài đặt => Định nghĩa dữ liệu => Khách hàng: để thêm mới các trường dữ liệu 


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan