Tại sao tôi không chỉnh sửa được phiếu chỉ tiêu tổng hợp trong KPI

KPI

398 lượt xem

25/03/2019

Chào anh chị

Trong trường hợp anh chị không chỉnh sửa được phiếu chỉ tiêu tổng hợp trong phần Giao chỉ tiêu cho nhân viên, anh chị cần kiểm tra thời hạn của phiếu mình giao còn hiệu lực không


Nếu chỉ tiêu đã hết hạn thì anh chị sẽ không chỉnh sửa và điền số liệu vào các chỉ tiêu này nữa


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan