Hướng dẫn thao tác hoàn tiền trên Getfly CRM 4.0

FAQ

56 lượt xem

2024-01-25 10:24:54

 

Chào anh/ chị

Khi khách hàng thanh toán thừa hoặc khi khách hàng hoàn hàng thì phải hoàn tiền cho khách. Anh/ chị có thể thao tác hoàn tiền theo các cách dưới đây.

I. Đối với trường hợp anh/ chị sử dụng Module Tài chính kế toán, anh/ chị thao tác theo cách dưới đây.

Đối với trường hợp anh/ chị Sử dụng Module Tài chính kế toán, Nút hoàn tiền chỉ hiện khi đơn hàng thanh toán thừa.

Để có thể thanh toán, hoàn tiền anh/ chị cần có các quyền liên quan đến phiếu chi trong quỹ anh/ chị muốn hoàn tiền cho khách.

Khi khách hàng thanh toán thừa, anh/ chị thao tác vào phần Chi tiết đơn hàng => Nhấn Hoàn tiền => Điền thông tin phiếu Hoàn tiền ( phiếu chi) => Nhấn cập nhật để tạo phiếu hoàn tiền. 

Anh/ chị có thể tham khảo thêm hướng dẫn tạo phiếu chi TẠI ĐÂY

Sau khi Hoàn tiền xong, trong đơn hàng sẽ ghi nhận log tạo phiếu chi và Lịch sử thanh toán ghi nhận bút toán hoàn tiền. 

Lưu ý:  Đối với các đơn khách hàng trả hàng, để có thể hoàn tiền cho khách, anh/ chị cần thao tác sửa lại đơn về đúng số lượng đã giao cho khách hoặc sửa lại giá đơn hàng về đúng giá khách cần thanh toán sau đó mới có thể thao tác Hoàn tiền ( Anh/ chị có thể tham khảo phần trả hàng TẠI ĐÂY )

Sau khi sửa và hoàn tiền xong, nếu  bên anh/ chị có sử dụng phần Hạch toán, anh/ chị nhớ thao tác chỉnh sửa, tạo các phiếu hạch toán liên quan.

II. Đối với trường hợp anh/ chị không sử dụng Module Tài chính kế toán, anh/ chi thao tác theo cách dưới đây.

Đối với thanh toán khi không sử dụng Module Tài chính kế toán, hệ thống chỉ ghi nhận thanh toán số tiền nhỏ hơn hoặc bằng doanh thu của đơn hàng, sẽ không ghi nhận thanh toán thừa. 

Để có thể thanh toán, hoàn tiền trong đơn hàng, anh/ chị cần có quyền thanh toán trong phân quyền Bán hàng.

Để hoàn tiền lại cho khách, anh/ chị thao tác vào chi tiết đơn hàng cần hoàn tiền => Nhấn Thanh toán => Chọn Hoàn tiền cho khách => Nhập ngày hoàn tiền, số tiền và mô tả => Nhấn Hoàn tiền.

Sau khi anh/chị thao tác hoàn tiền hệ thống sẽ ghi nhận log hoàn tiền , và trong mục lịch sử thanh toán sẽ hiện bút toán hoàn tiền ban nãy.

Lưu ý: Nếu anh/ chị muốn ghi nhận đơn hàng theo số tiền khách thanh toán, do khách trả hàng, anh/ chị thao tác sửa đơn và điều chinh lại đơn hàng về đúng số lượng khách nhận. Nếu anh/ chị dùng kho thì sẽ thao tác trả hàng và sửa lại đơn về đúng số lượng. Anh/ chị có thể tham khảo phần trả hàng TẠI ĐÂY

III. Theo dõi phần hoàn tiền

Hiện tại trên Getfly, nếu anh/ chị sử dụng Module Tài chính kế toán, anh/ chị có thể theo dõi, thống kê theo phiếu chi đơn hàng.

Nếu anh/ chị không sử dụng Module Tài chính kế toán, thì để theo dõi số tiền hoàn cho khách, anh/chị có thể tham khảo cách thức sau:

- Tạo một sản phẩm trên hệ thống có tên là: HOÀN TIỀN

Ví dụ:

 - Trong trường hợp khách hàng mua khóa học 10 triệu, nhưng học không đạt hiệu quả, anh/chị sẽ phải hoàn lại cho khách hàng 50% giá trị khóa học đó. Anh/chị sẽ cần làm 2 thao tác sau:

1) Thay đổi lại đơn hàng bán từ 10 triệu sang 5 triệu

2) Tạo đơn hàng mua của khách hàng đó với sản phẩm HOÀN TIỀN và giá trị phải hoàn cho khách hàng là 5 triệu

=> Cuối tháng, anh/chị có thể thống kê số tiền hoàn của khách hàng dựa trên đơn hàng mua sản phẩm Hoàn tiền tương ứng.

Trên đây là một vài hướng dẫn thao tác phần thanh toán đơn hàng.

Chúc anh/ chị thao tác thành công
 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Kiều Chinh

0/5 (0 lượt)