Quy trình trả hàng và thống kê sản phẩm trả hàng trên Getfly 4.0

FAQ

97 lượt xem

2021-08-12 10:46:40

 

Những đơn hàng đã duyệt mà khách hàng trả lại hàng anh/chị thao tác như sau:

Lưu ý: Để có thể sử dụng phần trả hàng, anh/ chị cần phải sử dụng Module Kho

I: Quy trình trả hàng

Để có thể nhấn trả hàng, anh/ chị phải có quyền 

+ Truy cập kho

+ Là người liên quan trong kho

+ Có quyền thêm mới phiếu nhập kho.

+ Đối với các kho có bật quy trình kho thì phải là người được quyền yêu cầu nhập kho trong kho đó thì mới trả được hàng

1, Đối với những đơn hàng trả lại toàn bộ hàng hóa trên đơn hàng đó:

1.1 Thao tác trả hàng toàn bộ:

- Vào chi tiết đơn hàng đó => Nhấn vào Button Trả hàng

 

- Anh/ chị thao tác chọn kho anh/ chị muốn nhập lại hàng; Nhập Ngày trả hàng; Số lượng hàng trả về kho; Ghi chú => Nhấn vào mục Yêu cầu nhập kho để tạo phiếu trả hàng

 

1.2 Thao tác duyệt phiếu trả hàng

- Người có quyền duyệt phiếu trả hàng là người có quyền duyệt phiếu nhập kho của kho đó: thủ kho, hoặc nếu có quy trình nhập kho thì ai là người có quyền duyệt phiếu nhập kho sẽ duyệt được.

- Thao tác Duyệt phiếu nhập để nhập lại đủ sản phẩm trong đơn hàng vào kho đã chọn.

1.3 Xử lý đơn hàng sau khi đã trả hàng

- Sau đó anh/ chị về lại đơn hàng để xem lại đơn. Nếu muốn hủy đơn anh/ chị thao tác nhấn hủy. Nếu muốn vẫn lưu thông tin đơn hàng nhưng không ghi nhận doanh thu, anh/ chị thao tác sửa và sửa giá về 0

2. Đối với đơn hàng chỉ trả lại 1 số sản phẩm, anh/chị thao tác như sau:

2.1 Thao tác trả hàng một số sản phẩm:

- Anh/chị vào chi tiết đơn hàng -> Trả hàng => Anh/ chị thao tác chọn kho anh/ chị muốn nhập lại hàng; Nhập Ngày trả hàng; Số lượng hàng trả về kho; Ghi chú => Nhấn vào mục Yêu cầu nhập kho để tạo phiếu trả hàng

2.2 Duyệt phiếu trả hàng

- Người có quyền duyệt phiếu trả hàng là người có quyền duyệt phiếu nhập kho của kho đó: thủ kho, hoặc nếu có quy trình nhập kho thì ai là người có quyền duyệt phiếu nhập kho sẽ duyệt được.

- Thao tác Duyệt phiếu nhập để nhập lại đủ sản phẩm trong đơn hàng vào kho đã chọn.

2.3 Xử lý đơn hàng sau khi đã trả hàng

- Sau đó anh/ chị về lại đơn hàng để xem lại đơn. Nếu không muốn ghi nhận sản phẩm đó nữa, anh/ chị vào thao tác sửa lại số lượng về đúng số lượng đã xuất.

- LƯU Ý: Đối với các đơn hàng đã thanh toán, anh/chị cần xóa log thanh toán (hủy phiếu chi nếu dùng module tài chính) nếu trả cả đơn hàng hoặc thanh toán lại (tạo phiếu chi mới) nếu chỉ trả hàng 1 phần

II. Xem thống kê sản phẩm đã trả trong kỳ

Để xem thống kê sản phẩm đã trả lại trong kỳ, anh/ chị thao tác vào mục KPI (F7) => KPI sản phẩm => Kéo xuống dưới và xem tại mục Sản phẩm trả trong kỳ

Người có thể xem được KPI sản phẩm cần có quyền Truy cập KPI sản phẩm ( để xem KPI sản phẩm mình bán ra, mua vào) , Quyền xem tất cả KPI sẽ xem được tất cả KPI sản phẩm đã mua và bán trên hệ thống

(1) # : Là số thứ tự các sản phẩm trên hệ thống

(2) Mã sản phẩm: Mã sản phẩm của các sản phẩm đã trả hàng. Mỗi mã sản phẩm là 1 hàng

(3) Tên sản phẩm: Tên sản phẩm của các sản phẩm đã trả hàng. Mỗi sản phẩm là 1 hàng

(4) Số lượng trả: Tổng số lượng sản phẩm đã trả trong kỳ 

(5) Giá trị trả: Là tổng giá trị sản phẩm trả về, lấy theo giá bán của sản phẩm đó

(6) Mã đơn hàng: Là các đơn hàng đã trả sản phẩm.Sản phẩm có nhiều đơn thì sẽ ghi như hình trên. Nếu một phiếu trả hàng có nhiều sản phẩm thì các đơn hàng đó sẽ thống kê trong các sản phẩm có trong phiếu

(7) Mã phiếu xuất: Là các phiếu nhập các sản phẩm đã trả. Sản phẩm có nhiều phiếu nhập sẽ ghi như trên hình. Nếu một phiếu trả hàng có nhiều sản phẩm thì các Phiếu nhập đó sẽ thống trong các sản phẩm có trong phiếu

Lưu ý: Khi thao tác xóa 1 trong 3 mục sau: Kho mà sản phẩm trả hàng, Sản phẩm, Đơn hàng thì sẽ không thống kê tại mục KPI Sản phẩm - Sản phẩm trả trong kỳ.

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

5/5 (1 lượt)