[ Getfly 4.0] Làm thế nào để lọc doanh thu của các khách hàng theo khoảng thời gian cụ thể?

FAQ

55 lượt xem

2024-01-25 10:02:02

 

Chào Anh/Chị!

Trong bài viết này chúng ta sẽ cũng tìm hiểu mục Làm thế nào để lọc doanh thu của các khách hàng theo khoảng thời gian cụ thể? 

1.Phân quyền 

Anh/chị cần được phân quyền xem tất cả đơn hàng và khách hàng trên hệ thống để có thể thao tác lọc được 
 


2.Các bước thực hiện thao tác

Trường hợp 1: Lọc doanh thu của các khách hàng ( khoảng thời gian tạo khách hàng là cùng năm hiện tại đang lọc) 
Ví dụ: Lọc doanh thu trong tháng 12 năm 2023 của các khách hàng được tạo trong năm 2023 từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

Anh/chị thao tác như sau: 

Bước 1: Anh/chị chọn Bán hàng (F4) -> Bán hàng -> chọn thời gian đơn hàng được tạo theo thời gian cần lọc ( tháng 12)  
 


Bước 2: Lựa chọn điều kiện lọc -> tab Khách hàng -> Click ở ô Theo khách hàng mới
 

 

Trường hợp 2:  Lọc doanh thu của các khách hàng ( khoảng thời gian tạo khách hàng là khác năm hiện tại đang lọc) 
Ví dụ:  Lọc doanh thu trong tháng 12 năm 2023 của các khách hàng được tạo trong năm 2022 từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 

Anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Tạo một nhóm khách hàng mới có tên gọi là khách hàng năm 2022

Anh/chị vào Cài đặt -> Cấu hình hệ thống -> CRM-> Khách hàng -> Thêm mới nhóm khách hàng 
 


Bước 2: Tại màn hình Khách hàng (F2)-> Anh/chị lọc khách hàng có thời gian tạo từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
 


Bước 3: Đưa toàn bộ khách hàng đã lọc ở bước 1 vào nhóm khách hàng năm 2022 vừa tạo ở bước 2
 


Bước 4: Vào màn hình Bán hàng (F4) -> Lựa chọn điều kiện lọc trong tab Khách hàng theo nhóm khách hàng là khách hàng năm 2022
 


Bước 5: Lựa chọn thời gian tạo đơn hàng theo thời gian cần lọc ( tháng 12) 
 

 

3. Lưu ý

Khi anh chị lọc doanh thu đơn hàng của khách hàng được tạo trong khoảng thời gian nhất định, sẽ phát sinh trường hợp một khách hàng có nhiều đơn hàng trong khoảng thời gian lọc đó. 

Vì vậy anh/chị tải file excel bộ lọc khách hàng được tạo trong 1 khoảng thời gian tại màn hình F2 và file download đơn hàng theo điều kiện lọc tại màn hình F4 bán hàng 

Sau đó dùng công cụ lọc trong file excel để so sánh 2 file vừa tải xuống → Tìm ra được danh thu của 1 khách hàng trong khoảng thời gian 


Chúc Anh/chị thao tác thành công!

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Hoa

0/5 (0 lượt)