Cách lọc khách hàng theo điều kiện doanh thu và giá trị mua hàng trên Getfly CRM 4.0

FAQ

72 lượt xem

2024-01-19 11:59:33

 

 

Chào anh/chị, 

Sau một quá trình sử dụng hệ thống, anh/chị có nhu cầu lọc các tệp khách hàng thỏa mãn các điều kiện mua hàng để báo cáo, thống kê để phân loại khách hàng.

Để lọc khách hàng theo các điều kiện doanh thu và giá trị mua hàng trong một khoảng thời gian cố định trên Getfly CRM 4.0, anh/chị có thể tham khảo theo các tiêu chí như sau: 

Tại màn hình khách hàng F2, anh/chị click chọn tìm kiếm nâng cao → Thông tin mua hàng → Chọn trạng thái đơn hàng: ĐÃ MUA

(1) Thời gian mua hàng: Khoảng thời gian khách hàng mua hàng 

(2) Loại đơn hàng: Chọn loại đơn hàng mua hoặc đơn hàng bán

(3) Nhóm sản phẩm: Lọc các khách hàng đã mua các sản phẩm thuộc nhóm trong thời gian đã chọn

(4) Sản phẩm: Lọc các khách hàng đã mua sản phẩm trong thời gian đã chọn

(5) Số lượng: Lọc theo số lượng của sản phẩm (4) đã mua trong thời gian đã chọn (Tức là: sẽ cần phải chọn lọc đồng thời cả 2 tiêu chí là (4) và (5))

(6) Giá trị đơn hàng: Lọc khách hàng theo giá trị của đơn hàng khách mua trong thời gian đã chọn (trường hợp khách hàng mua nhiều đơn sẽ tính trên giá trị của từng đơn chứ không cộng gộp)

(7) Số đơn hàng trong thời gian đã chọn: Lọc theo số lượng đơn hàng mà khách hàng đã mua trong thời gian đã chọn

(8) Tổng giá trị mua hàng: Lọc theo tổng doanh thu các đơn hàng của khách hàng mua trong thời gian đã chọn

(9) Số đơn hàng: Lọc theo tổng số đơn hàng khách hàng mua từ trước đến nay

(10) Tổng doanh thu: Lọc theo tổng doanh thu từ trước đến nay của khách hàng

(11) Giá trị: Lọc theo tổng giá trị từ trước đến nay của khách hàng (tổng cộng các khoản đã thanh toán trong đơn hàng của khách hàng)

Ví dụ: Anh/chị muốn lọc các khách hàng có doanh thu từ 20 triệu trở lên (chỉ tính giá trị các đơn hàng trong năm 2023)

  • Tại màn hình khách hàng F2, anh/chị click chọn tìm kiếm nâng cao → Thông tin mua hàng 
  • Chọn Trạng thái mua hàng: Đã mua
  • Chọn Thời gian mua hàng: Từ 1/1/2023 - đến 31/12/2023
  • Chọn Loại đơn hàng: Đơn hàng bán
  • Chọn Tổng giá trị mua hàng ≥ 20.000.000

    Lưu ý: Danh sách khách hàng đã lọc được thỏa mãn điều kiện mua hàng ở ngoài màn hình F2: tại các cột Tổng doanh thu, Số đơn hàng và Giá Trị vẫn là thống kê số liệu từ trước đến nay của khách hàng chứ không hiển thị tự động trong thời gian mua hàng đã chọn. 

    Chúc anh/chị thao tác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)