Automation cập nhật trạng thái Thất bại trong chiến dịch thì sẽ thay đổi mối quan hệ khách hàng trên Getfly 3.0

Getfly 3.0

320 lượt xem

2020-04-14 14:51:50

 

Automation Khi nhân viên cập nhật trạng thái Thất bại trong chiến dịch thì sẽ thay đổi mối quan hệ của khách hàng :

- Thêm mới Automation

-  Đặt tên cho Auto

- Chọn Hành động để chạy Auto

+ Chọn hành động " Cơ hội thất bại"

+ Chọn tiếp " Chiến dịch" , chọn IN và chọn tên chiến dịch tương ứng 

- Chọn hệ quả cho Auto

+  Click chọn hệ quả " Cập nhạt thông tin của khách hàng"

- Kéo xuống trường " Mối quan hệ", chọn mối quan hệ muốn cập nhật

 Lưu Auto và Kích hoạt auto để hệ thống bắt đầu chạy auto

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)