Auto thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng trên Getfly 3.0

Getfly 3.0

299 lượt xem

2020-05-12 14:18:38

 

Auto thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng 

 

1. Để chuột vào mục Marketing ( F3) chọn Marketing Automation

 

2. Nhấn " Thêm mới" để tạo mới auto

3. Đặt tên cho auto và cài đặt phần hành động

 

- Đặt tên cho Auto

 

 

- Cài đặt  phần hành động:

 

 

+ Chọn hành động chọn :  Cập nhật trạng thái cơ hội trong chiến dịch

 

 

 Nhấn "Thêm điều kiện" 

 

Setup các thông tin của Trạng Thái và Chiến dịch muốn chạy như hình 

4. Cài đặt phần hệ quả

 

4.1 Hệ quả thay đổi  mối quan hệ khách hàng 

 

 

- Click chọn hệ quả cập nhật thông tin khách hàng 

 

- Kéo xuống bên dưới  tìm trường " Mối quan hệ" chọn  Mối quan hệ muốn cập nhật

5.Lưu auto

6. Bật kích hoạt Auto

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)