Gửi email báo lỗi Email nằm trong blacklist của hệ thống

Getfly 3.0

233 lượt xem

2023-04-21 11:27:21

 

Khi anh/chị gửi mail cho khách hàng hệ thống báo gửi mail Thất bại với lý  do Email nằm trong blacklist của hệ thống, trường hợp này do email kh được gửi đi nhiều lần nhưng đều thất bại (có thể email không tồn tại), khi gửi thất bại quả 3 lần thì email sẽ thuộc vào blacklist chặn ngay khi gửi.

Với trường hợp email bị được đưa vào dánh sách blacklist thì các lần gửi email về sau đều báo thất bại

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)