Hướng dẫn automation tạo mới đơn hàng cập nhật khách hàng vào 1 chiến dịch

Hướng dẫn sử dụng

49 lượt xem

14/01/2021

Hướng dẫn cách tạo auto khi khách hangf phát sinh đơn hàng sẽ tạo mới cơ hội trong chiến dịch:


B1 : Vào F3 marketing automation thêm mớiB2: Đặt tên autoB3: Chọn Theo hành động : tạo mới đơn hàng, với điều kiện Equal : Đơn hàng bánB4: Hệ quả: chọn hệ quả : Thêm mới cơ hội vào chiến dịch, chọn tên chiến dịch bạn muốn Khách hàng  đổ vàoTên cơ hội : chọn {{ name}} để khi cơ hội đổ về chiến dịch sẽ hiện là tên khách hàng


B4 : Lưu quy trình và kích hoạt auto.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan