Hướng dẫn automation tạo mới đơn hàng cập nhật khách hàng vào 1 chiến dịch trên Getfly 3.0

Getfly 3.0

348 lượt xem

2021-01-14 13:59:17

 

 

Hướng dẫn cách tạo auto khi khách hangf phát sinh đơn hàng sẽ tạo mới cơ hội trong chiến dịch:

 

B1 : Vào F3 marketing automation thêm mới

 

 

B2: Đặt tên auto

 

 

B3: Chọn Theo hành động : tạo mới đơn hàng, với điều kiện Equal : Đơn hàng bán

 

 

B4: Hệ quả: chọn hệ quả : Thêm mới cơ hội vào chiến dịch, chọn tên chiến dịch bạn muốn Khách hàng  đổ vào

 

 

Tên cơ hội : chọn {{ name}} để khi cơ hội đổ về chiến dịch sẽ hiện là tên khách hàng

 

 

B4 : Lưu quy trình và kích hoạt auto.

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)